Kilka słów o naszej organizacji:

1 . rozwijanie różnych form aktywności kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 2 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, 3 . integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodzicielskich na terenie swojego działania.

Dane naszego OPP: