Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia "Nie lękaj się" jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności pomocy ludziom starszym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym oraz wykorzystywanie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia, godnego życia. Celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w adoptowaniu się do zmian wynikających z ich choroby oraz pomoc w integracji ze społeczeństwem; podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia; zaspokajania potrzeb bytowych, rekreacyjno-kulturowych, edukacyjnych i sportowych ukierunkowanych na indywidualny rozwój; zapewnienie wsparcia w zakresie aktywacji zawodowej . Wyżej wymienione cele były realizowane poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "0drka" oraz Domu Pomocy Społecznej "0drka".

Dane naszego OPP: