Kilka słów o naszej organizacji:

a. propagowanie zdrowego stylu życia oraz niesienie pomocy osobom potrzebującym, b. kompleksowa pomoc psychologiczna, terapeutyczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna oraz prawna, c. profilaktyka w zakresie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, d. gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymania i wspierania działań stowarzyszenia oraz jego placówek.

Dane naszego OPP: