Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI UKIERUNKOWANEJ NA POTRZEBY OSÓ0011 ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2 . TWORZENIE RÓWNYCH SZANS NA DRODZE DO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM POMOC W ZATRUDNIANIU I REHABILITACJI SPOŁECZNO -ZAWODOWEJ, SZKOLENIA I PORADY. 3 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

Dane naszego OPP: