Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu. 2 . Zapewnianie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym. 3 . Ograniczanie umieralności dzieci. 4 . Poprawa opieki zdrowotnej rodzin. 5 . Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV-AIDS, malarii i innych chorób. 6 . Niesienie pomocy humanitarnej. 7 . Kształtowanie świadomości społecznej o potrzebie niwelowania przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz konieczności niesienia pomocy jej potrzebującym.

Dane naszego OPP: