Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Ochrona i promocja zdrowia 2 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3 .Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci 4 .Aktywizacja miejscowej społeczności do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 5 . Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim 6 . Organizowanie działalności sportowej dla mieszkańców gminy 7 . Współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi działającymi na terenie kraju 8 . Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe

Dane naszego OPP: