Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzicomoraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej,zawodowej i społecznej

Dane naszego OPP: