Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: