Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, która jest realizowana poprzez popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, szczególnie młodzieży, a zwłaszcza edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.

Dane naszego OPP: