Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na Cele statutowe

CELEM TOWARZYSTWA JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM ORAZ UBOGIM, STARSZYM, CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, OFIAROM PRZEMOCY I INNYM OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY - W DUCHU PATRONA, ŚW. BRATA ALBERTA.

Nasza strona www: www.tpbagliwice.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM ORAZ UBOGIM, STARSZYM, CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, OFIAROM PRZEMOCY I INNYM OSOBOM POTRZE0c068JĄCYM POMOCY - W DUCHU PATRONA, ŚW. BRATA ALBERTA.

Dane naszego OPP: