Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest: 1 ) wspieranie statutowej działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zwanego dalej „Muzeum”, 2 ) wspieranie Muzeum w rozwoju kolekcji dzieł sztuki nowoczesnej, 3 ) działalność kulturalna i edukacyjna w dziedzinie sztuki nowoczesnej, 4 ) informowanie o działalności Muzeum, 5 ) edukacja członków Towarzystwa w dziedzinie sztuki nowoczesnej, 6 \) ochrona dóbr kultury.

Dane naszego OPP: