Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest 1 .niesienie pomocy finansowej placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci. 2 .niesienie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom przestępstw, ofiarom przemocy w rodzinie 3 .opieka i edukacja osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: