Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. \(art. 4 Statutu PSONI\)

Dane naszego OPP: