Kilka słów o naszej organizacji:

Celem naszej organizacji jest działanie na rzecz ochrony zwierząt będących w potrzebie z uwagi na bezdomność lub zagrożenie ich bytu i życia z powodu działalności człowieka lub niszczycielskiej siły natury. Działalność na rzecz ziemi.

Dane naszego OPP: