Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Naczelnym celem fundacji jest ochrona i restauracja obiektów historycznych, zabytkowych założeń parkowych, dóbr kultury, działalność kulturalna zapobiegająca niszczeniu zabytków kultury materialnej oraz propagowanie ochrony dziedzictwa narodowego i historii. Dodatkową działalnością fundacji jest wspieranie lokalnego społeczeństwa,rozwijanie kontaktów, integracja europejska i współpraca między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: