Kilka słów o naszej organizacji:

1 . integracja środowiska lokalnego, 2 . wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy warunków funkcjonowania szpitali, 3 . wspieranie jednostek zajmujących się szpitalami, 4 . propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w społeczeństwie, 5 . działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień oraz patologii.

Dane naszego OPP: