Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom. 2 . Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym. 3 . Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 4 . Ochrona środowiska i ochrona zwierząt. 5 . Integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

Dane naszego OPP: