Kilka słów o naszej organizacji:

6 \) Cele statutowe Fundacji: • Ochrona zdrowia kobiet i ich dzieci • Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej • Wspomaganie rozwoju placówek medycznych w zakresie lecznictwa położniczego i perinatologii w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla coraz większej ilości osób i na coraz wyższym poziomie - Podnoszenie jakości świadczeń w służbie zdrowia poprzez stymulowanie wzrostu kwalifikacji naukowych i zawodowych lekarzy i pracowników personelu pomocniczego.

Dane naszego OPP: