Kilka słów o naszej organizacji:

Realizowane w 2016 roku cele statutowe fundacji: Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem nauki ekonomii oraz poszerzania wiedzy na temat Azji. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz wiedzy o Azji i zbliżenia narodów, państw Europy Środkowej i krajów azjatyckich Działanie wspomagające rozwój gospodarczy podmiotów polskich oraz nawiązywanie nowych relacji z podmiotami azjatyckimi Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski i jej międzynarodowego prestiżu. Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej Promocja nauki języków azjatyckich w Polsce Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.

Dane naszego OPP: