Kilka słów o naszej organizacji:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób chorych na SM oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Dane naszego OPP: