Kilka słów o naszej organizacji:

-Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno - krajoznawczych dla osób starszych. -Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej. -Aktywizacja społeczna osób dorosłych - starszych studentów. -Upowszechnienie polityki gerontologicznej. -Stworzenie warunków do godnego starzenia się. -Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu niepełnosprawności osób starszych. -Organizacja i promocja wolontariatu w środowisku osób starszych studentów.

Dane naszego OPP: