Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie rozwoju lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem: 0000 dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi, 0000 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 0000 osób starszych i potrzebujących pomocy; 2 . Zrzeszanie wszystkich, którzy kierują się programem apostolskim św. Jana Bosko.

Dane naszego OPP: