Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działalności placówek oświatowych, w których prowadzona jest terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi. 2 . Popularyzowanie wiedzy o ideach i zasadach terapii poprzez działalność szkoleniową 3 . Inicjowanie i realizowanie różnych dodatkowych form pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie rehabilitacji i adaptacji w społeczeństwie.

Dane naszego OPP: