Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy w duchu patrona, św. Brata Alberta.

Dane naszego OPP: