Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w tym niepełnosprawnym i innym potrzebującym pomocy w duchu patrona św. Brata Alberta

Dane naszego OPP: