Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Rozpowszechnianie tańca sportowego oraz innych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z powiatu iławskiego. 2 .Rozwijanie umiejętności tanecznych oraz zdolności słuchowych i ruchowych dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 .Stwarzanie warunków sprzyjających osiąganiu przez zawodników jak najlepszego wyniku sportowego oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodego pokolenia poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

Dane naszego OPP: