Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Pawłowice w gminie Gorzów Śl., polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego, - wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, - ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego, - wypowiadanie się w sprawach publicznych.

Dane naszego OPP: