Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I OSOBOM Z AUTYZMEM W CODZIENNYM ŻYCIU, DBANIE O PRZESTRZEGANIE WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, WYRÓWNYWANIE SZANS I INSPIROWANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ TWORZENIE WZAJEMNEGO WSPARCIA DLA ICH RODZIN.

Dane naszego OPP: