Kilka słów o naszej organizacji:

Celami fundacji jest: 1 . Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . Działalność charytatywna, 3 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 4 . Działalność w zakresie edukacji i wychowania,

Dane naszego OPP: