Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych.

Dane naszego OPP: