Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Gołkowo, Szczutowo, Gołkówko i okolic. 2 . wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: