Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia: - Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, - Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: