Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym wskutek porażenia czterokończynowego.

Dane naszego OPP: