Kilka słów o naszej organizacji:

Inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osob niepelnosprawnych i ich rodzin, a w szczególnosci dla dzieci i mlodziezy z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, niepelnosprawnych w wyniku choroby i chorób genetycznych poprzez zapewnienie im normalnego życia i osiągnięcie niezależności społecznej.......................................................................l

Dane naszego OPP: