Kilka słów o naszej organizacji:

1 . udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym, chorym zwierzętom, 2 . upowszechnianie wiedzy kynologicznej, 3 . ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

Dane naszego OPP: