Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody. 2 .Działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich. 3 .Wspieranie działalności artystycznej i społecznej.

Dane naszego OPP: