Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych wśród młodzieży i dorosłych, 2 . Współudział w kształtowaniu moralnych postaw młodzieży szkolnej, 3 . Współzawodnictwo sportowe, 4 . Wspieranie społecznej aktywności i świadomości obywateli, 5 . Wspieranie integrowania się młodzieży i dorosłych, 6 . Popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy, 7 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej,

Dane naszego OPP: