Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM STOWARZYSZENIA JEST POMOC OSOBOM NAJBIEDNIEJSZYM, UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, OSOBOM WARUNKOWO ZWOLNIONYM Z WIĘZIENIA , BEZROBOTNYM , BEZDOMNYM , CHORYM I UPOŚLEDZONYM.

Dane naszego OPP: