Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy - w duchu patrona św. Brata Alberta.

Dane naszego OPP: