Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności fizycznej i intelektualnej. Wspierania działań edukacyjnych, kulturalnych, rehabilitacyjnych, ekologicznych na rzecz osób starszych, dążenie do podniesienia poziomu życia osób starszych, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, stwarzanie warunków do dobrego i godnego starzenia się, zapobieganie marginalizacji osób starszych.

Dane naszego OPP: