Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy kotom, w szczególności kotom bezdomnym oraz szerzenie wiedzy wśród społeczeństwa, uczenie szacunku i kultury wobec zwierząt, w szczególności kotów.

Dane naszego OPP: