Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA POLEGAJĄCA NA: 1 . RATOWANIU LUDZKIEGO ŻYCIA, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓ0011 Z CHOROBAMI WĄTROBY; 2 . DZIAŁANIU NA RZECZ POPRAWY STANU ICH ZDROWIA; 3 . PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ; 4 . DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO - BADAWCZEJ; 5 . PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; 6 . PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 7 . POMOCY SPOŁECZNEJ; 8 . PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU - W SZCZEGÓLNOŚCI CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dane naszego OPP: