Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest: - opieka nad bezdomnymi, kalekimi i skrzywdzonymi zwierzętami, - upowszechnianie humanitarnego stosunku do zwierząt, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, - zmniejszanie bezdomności zwierząt poprzez ograniczanie populacji, - ekologia i ochrona zwierząt, - propagowanie wolontariatu.

Dane naszego OPP: