Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu w zakresie działalności naukowej, usługowej, a także prowadzonych badań klinicznych. Działalność Fundacji polega na pomocy pacjentom i personelowi Oddziału Elektrokardiologii.

Dane naszego OPP: