Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanitarnych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony zdrowia i 0060ycia, na rzecz godnego 0060ycia jednostek i rodzin w społeczeństwie ponad podziałami, tak0060e w wymiarze międzykulturowym i międzynarodowym, w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Dane naszego OPP: