Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja TDJ została powołana z inicjatywy rodziny Domogała, właścicieli inwestycyjnej Grupy TDJ. Misją Fundacji jest udzielanie wsparcia dzieciom z otoczenia Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich edukację i rozwój, tak aby dawać szansę na możliwie najlepsze wykształcenie przyszłych pokoleń. Fundacja realizuje swoją misję dzięki programom stypendialno-rozwojowym, stypendiom zagranicznym oraz wyjazdom wakacyjnym. Aktualnie realizuje projekty dedykowane dla dzieci i młodzieży między 9 a 30 rokiem życia. Dokładne informacje na temat programów oraz bieżące wiadomości można znaleźć na stronie: www.fundacjatdj.pl

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000294837
  • e-mail: fundacja@tdjsa.pl
  • Telefon: +48667040432
  • Adres: UL. MONIUSZKI 1A/-, 42-672 WIESZOWA