Kilka słów o naszej organizacji:

1 . angażowanie uczniów jak również osób dorosłych w różnorodne formy aktywności ruchowej, połączonej ze współzawodnictwem sportowym; 2 . wspieranie, poprzez działalność sportową, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: