Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja "Piastun - Wyrównywanie Szans" działalność statutową rozpoczęła w 2008 r. Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dane naszego OPP: