Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienie im opieki 2 ) kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt 3 ) działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP: