Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Domu Dziecka jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezb,ednych potrzeb bytowych, rozwojowych, a także emocjonalnych, kulturalnych i religijnych.

Dane naszego OPP: